!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER
Ordförande ordf@ljungspoven.se 
Joel Haldosén  
     
Förvaltningssamordnare forvaltning@ljungspoven.se 
trapphus@ljungspoven.se 

Kristoffer Pettersson

Tekniskt underhåll, underhållsplan, kontaktperson Driftia

Fredrik Palmér

Dito
     
Kassör kassor@ljungspoven.se
Lennart Karlsson

Ekonomi
     
Sekreterare sekreterare@ljungspoven.se

Stefan Näslund

Boende-, medlemsregister, administration
     
Lokalansvarig hyresgast@ljungspoven.se

Hanna Brezicka
Beatrice Schönning (suppleant)

Avtal, hyresgäster, förhandling lokalhyresgäster
   
Gårdsansvarig gard@ljungspoven.se
GunBrit Knutssön (suppleant)  
   
 
SUPPLEANTER   
Bengt Brodén
Beatrice Schönning
GunBrit Knutssön
 
   
 
FUNKTIONSPOSTER   
Nycklar nycklar@ljungspoven.se
Mats Kölnäs  
     
Gästlägenhet gastlagenheten@ljungspoven.se
Kåre Petrén  
     
IT/Fiber/Bredband it@ljungspoven.se
Thomas Heath  
     
Hemsida  web@ljungspoven.se
Johanna Lindh
David Hegethorn
 
   
Gym  
Leo Derkert  
      
Bytesrum  
Sara Karlsdotter Peterson  
     
Städdagar  
Lennart Karlsson  
     
Revisor PwC
Mats Blomgren  
   

 

Uppdaterad 2019-01-17 av DH