!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ljungspoven-historia

Fastigheten Ljungspoven 1-11

Kvarteret Ljungspoven
                      Kvarteret Ljungspoven 2011                   ©Lantmäteriet

Husen i kvarteret Ljungspoven är uppförda under 1910-talet, 1930-talet och runt 1980. De äldsta husen ritades av arkitekten Albin Brag och byggdes av Byggnads AB Manhem. Husen uppfördes i 3 till 4 våningar som en sluten kvartersbebyggelse runt en gård. De fick putsade fasader, utsirade gavlar, burspråk och vinklade takfall i en enkel jugendstil.

Lägenheterna var små - den genomsnittliga ytan var ca 25 kvm. Köken var utrustade med vedspis, diskbänk av zinkplåt, kallvattenkran och skafferi. Rummen värmdes upp med kakelugnar. Belysningen bestod av fotogenlampor och stearinljus. I början saknades toalettrum helt, men på 1920-talet sattes torrtoaletter in i trapphusen. Vid senare modernisering tillkom toalettrum med WC i lägenheterna.

1976 köpte AB Stockholmshem fastigheterna i gamla Aspudden. I samband med förvärvet påbörjades en omfattande ombyggnad och modernisering. Antalet lägenheter minskades kraftigt genom att små lägenheter slogs ihop till större. Köken moderniserades och i alla lägenheter installerades badrum med badkar eller dusch. 1997 fuktspärrades badrummen och väggarna kaklades.

Hösten 1998 bildades Brf Ljungspoven av de boende i kvarteret och i september 2000 köpte föreningen alla fastigheter utom en som var privatägd. I januari 2003 förvärvades även den.

Idag omfattar Brf Ljungspoven 11 bostadshus med 114 lägenheter och 22 lokaler.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Aspudden 1932

Litteratur om Aspudden
Ahlborn-Arnell, Stenstäderna på landet, Höghus Förlag. 2002
Stenstäderna - ett återbesök
, Höghus Förlag. 2011

Länkar
Stockholms Stadsmuseum - om Aspudden

Dokument

1280px-Aspudden_stadsplan_1918.jpg 2011-11-03
Hembygdshistoria_1.pdf 2010-07-24
Hembygdshistoria_2.pdf 2010-07-24
Hembygdshistoria_3.pdf 2010-07-24